INSTYTUT ZDROWIA I URODY
 • 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEPHIA-SPA.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorstwo Beata Bagrowska Sephia z siedzibą przy ul. Armi Krajowej 60, 62-035 w Kórniku posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7821568136, REGON 363534298 będzie dalej nazywana Instytutem Zdrowia i Urody Sephia Spa.
 2. Korzystanie z usług i zakup produktów w Instytucie Zdrowia i Urody Sephia Spa oznacza zapoznanie się z całym regulaminem placówki i akceptację jego treści.
 3. Instytut Sephia Spa działa od poniedziałku do piątku od 11 do 20 oraz w soboty od 11 do 14. W niedzielę i święta Instytut jest nieczynny.
 4. Ceny zawarte w cenniku drukowanym, na stronie internetowej oraz przekazywane ustnie mogą ulec zmianie. Pacjent będzie informowany o zmianie ceny bezpośrednio przed zabiegiem.
 5. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. W przypadku promocji w  danym miesiącu Pacjent może  skorzystać z jednej usługi promocyjnej, tzn. nie ma możliwości wykupienia, np. kilku zabiegów w cenie promocyjnej i skorzystania z nich w kolejnych miesiącach. W przypadku promocji na kilka różnych zabiegów możliwe jest skorzystanie z każdego.
 7. Instytut udziela rabatu od 5 do 20% za dołączenie do programu lojalnościowego. Rabaty obejmują usługi z zakresu kosmetologii, dermatologii i kosmetyków z linii Babor. Usługi chirurgiczne związane z usługami lekarza medycyny estetycznej nie podlegają rabatom.
 8. Przy wykupieniu serii zabiegów/pakietu konieczne jest zapisanie się na każdą wizytę z serii/pakietu w chwili zakupu. W przypadku zrezygnowania lub nie dotarcia na któryś z zabiegów, bez odwołania go na minimum 24 godziny przed wizytą, nie ma możliwości wykorzystania go w późniejszym terminie (zabieg uznany jest za wykorzystany).
 9. Warunkiem rezerwacji terminu na zabiegi w Instytucie Zdrowia i Urody Sephia Spa jest dokonanie rezerwacji on-line poprzez system Versum, którego właścicielem jest Versum sp. z o.o. ul. Kolejowa 32, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON: 362795750, KRS: 0000581756 oraz wpłacenie 30% zaliczki na numer konta 15 1240 1747 1111 0000 1860 0957

 

VOUCHERY UPOMINKOWE

 1. Voucher upominkowy jest ważny 2 miesiące od daty zakupu. Po upływie tego czasu jego realizacja nie będzie możliwa – zaproszenie przepada.
 2. Przy zakupie Voucheru Upominkowego nie ma możliwości wymiany go na gotówkę.
 3. W przypadku, gdy osoba posiadająca Voucher Upominkowy nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności na 24 godziny przed zabiegiem, będzie to traktowane jako usługa zrealizowana.

 

ZAKUPY KOSMETYKÓW W SKLEPIE ON-LINE

1. Postanowienia ogólne

1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.
1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
1.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Beata Bagrowska Sephia z siedzibą przy ul. Armi Krajowej 60, 62-035 w Kórniku.
3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.
3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

4. Płatności

4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
b) Płatność online za pośrednictwem  Przelewy24
c) Płatność kartą płatniczą poprzez system payal

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.
4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5. Dostawa

5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie  do 72 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
5.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.
5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na życzenie klienta towar wysyłamy w granicach Unii Europejskiej. Wycena transportu ustalana jest indywidualnie.
5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.
5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

 

a) Firmy kurierskiej

– przesyłka kurierska

5.7. Dowód sprzedaży towaru przekazywany jest drogą elektoniczną.
5.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

Uwaga: wysyłka towaru w skrajnych przypadkach takich jak brak dostępności kosmetyku w kraju, może zostać przedłużona do 14 dni. O fakcie konieczności dłuższego oczekiwania klient zostanie poinformowany w ciągu 48h po dokonaniu zakupu.

6. Reklamacje

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.
6.3. Kupujący może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.
6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.
7.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres:recepcja@sephia-spa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 788 878 680.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).
7.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
7.5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).
7.6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
7.7. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.
7.8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.
7.9. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
8.11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.12. Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności sklepu dostępna pod linkiem https://www.sephia-spa.pl/polityka-prywatnosci-sklepu

E-MAIL MARKETING

 1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Beata Bagrowska Sephia z siedzibą przy ul. Armi Krajowej 60, 62-035 w Kórniku.
 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Przedsiębiorstwo pozyskało dane osobowe użytkownika za jego wyraźną zgodą podczas zapisu na newsletter, zapisu na zabieg bądź w innym momencie kontaktu z przedsiębiorstwem.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych na Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.