INSTYTUT ZDROWIA I URODY
  • 0

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podczas korzystania z serwisów Instytutu Sephia Spa użytkownik, może zostać poproszony o podanie danych osobowych w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach,
  2. Dane osobowe przekazywane przez klientów Instytutu Sephia są przetwarzane przez dedykowanego pracownika Instytutu Sephia lub firmy współpracujące z Instytutem Sephia Spa i/lub świadczące mu np. usługi marketingowe.
  3. Instytut Sephia współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi m.in.: narzędzia Google (Analytics, YouTube, AdWords), Facebook oraz Instagram i Freshmail.
  4. Instytut Sephia nie przekazuje żadnych danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim poza tymi, które pomagają mu w świadczeniu usług i/lub w jego imieniu wykonują pewną funkcję np. administratorzy strony internetowej.
  5. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Instytut Sephia Spa.
  6. Klient ma m.in.: prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia z bazy Instytutu Sephia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  7. Instytut Sephia posiada administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
  8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  9. Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie.